สิ่งปลูกสร้าง

ที่นี่คุณสามารถตรวจสอบลักษณะของสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในเกม
ทรัพยากรและรายการที่จำเป็นในการสร้างหรืออัพเกรดอาคารระยะเวลาของการอัพเกรดอาคารผลของการอัพเกรดที่เกิดจากการอัพเกรดอาคารและรูปภาพของอาคารที่มีอยู่ทั้งหมดในแต่ละระดับ
Academy
Altar
Barracks
Battle Hall
Castle
Castle Wall
Embassy
Farm
Gym
Infirmary
Lumber Mill
Lunar Foundry
Manor
Mines
Monsterhold
Mystic Spire
Prison
Quarry
Spring
Trading Post
Treasure Trove
Vault
Watchtower
Workshop
โฆษณาช่วยให้เราดูแลเว็บไซต์นี้
เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา บริษัท ที่เลือกไว้ล่วงหน้าอาจเข้าถึงและใช้ข้อมูลบางอย่างในอุปกรณ์ของคุณและเกี่ยวกับความสนใจของคุณในการแสดงโฆษณาหรือเนื้อหาส่วนบุคคล ในการเข้าสู่เว็บไซต์ของเราคุณยินยอมให้คุกกี้ของเรา