Cập nhật

pioto1314Doesn't exists

pioto1314 (AWY) là một liên minh từ vương quốc #978-Aizoya. Liên minh này có 27 thành viên. Sức mạnh của liên minh này là 24.144.423, cho vị trí vương quốc # 0 và vị trí # 0 trên thế giới. Số lượng quân bị giết là 5.038.738, cho vị trí vương quốc # 0 và vị trí thế giới # 0. Thủ lĩnh của pioto1314Selene 12 . Người chơi mạnh mẽ nhất là , với tổng số sức mạnh là 0. Người chơi có nhiều binh lính nhất là , với 0 quân bị giết. Ngôn ngữ của liên minh là Tiếng Trung
          联盟诚邀50名成员(先到先得)        

Map

Bản đồ được cập nhật 1 hoặc 2 lần mỗi ngày.

Kingdom Rankings

Pos
Name
Alliance
Power
Pos
Name
Alliance
Kills

Global Rankings

Pos
Name
AllianceID
Power
Pos
Name
AllianceID
Kills

Alliance members

Alliance members

History/Graphs

DaysAgo
Name
KingdomID
Leader
Power
Member
Header
72.66
pioto1314 "
978
swais
19.972.028
28
77.67
pioto1314 "
978
swais
15.545.651
28
80.68
pioto1314 "
978
Never owned
22.633.408
30
83.69
pioto1314 "
978
Never owned
6.696.177
27
105.98
AWY
401
JASON 99
12.416.239.431
56
Hotel of Peace
108
AWY
401
JASON 99
12.317.253.064
49
Hotel of Peace
109.45
AWY
401
JASON 99
12.066.049.350
42
Hotel of Peace
111.06
AWY
401
JASON 99
12.006.968.441
40
Hotel of Peace
113.03
AWY
401
JASON 99
10.673.280.324
34
Hotel of Peace
115
AWY
401
JASON 99
10.315.683.056
34
Hotel of Peace
117.06
AWY
401
Cnc Baixia
11.849.747.358
28
Hotel of Peace
118.98
AWY
401
Cnc Baixia
13.184.648.713
33
Hotel of Peace
119.99
AWY
401
Cnc Baixia
13.183.061.007
33
Hotel of Peace
121.08
AWY
401
Cnc Baixia
13.200.152.719
35
Hotel of Peace
122.87
AWY
401
Cnc Baixia
13.173.649.720
35
Hotel of Peace
126.79
AWY
401
Cnc Baixia
13.562.075.283
38
Hotel of Peace
129.72
AWY
401
Cnc Baixia
13.957.316.398
40
Hotel of Peace
133.71
AWY
401
Cnc Baixia
14.221.470.124
42
Hotel of Peace
134.72
AWY
401
Cnc Baixia
13.787.103.334
40
Hotel of Peace
135.73
AWY
401
Cnc Baixia
13.750.863.915
39
Hotel of Peace
136.75
AWY
401
Cnc Baixia
13.733.525.057
39
Hotel of Peace
138.6
AWY
401
Cnc Baixia
13.790.392.533
40
Hotel of Peace
145.67
AWY
401
hhhhinnggg
13.380.024.158
39
Hotel of Peace
154.58
AWY
401
hhhhinnggg
14.493.564.552
40
Hotel of Peace
155.67
AWY
401
hhhhinnggg
14.490.839.940
39
Hotel of Peace
157.23
AWY
401
hhhhinnggg
14.289.121.993
37
Hotel of Peace
159.4
AWY
401
hhhhinnggg
14.709.924.876
36
Hotel of Peace
161.75
AWY
401
hhhhinnggg
14.496.760.199
35
Hotel of Peace
163.6
AWY
401
mounts
14.371.032.493
33
Hotel of Peace
201.88
AWY
401
mounts
12.950.035.124
32
Hotel of Peace
203.92
AWY
401
mounts
12.963.790.311
30
Hotel of Peace
206
AWY
401
mounts
12.957.456.162
30
Hotel of Peace
228.29
AWY
401
hhhhinnggg
13.745.089.595
35
Hotel of Peace
235.46
AWY
401
hhhhinnggg
14.279.844.355
37
Hotel of Peace
236.78
AWY
401
hhhhinnggg
14.003.624.896
36
Hotel of Peace
238.74
AWY
401
hhhhinnggg
14.103.943.613
36
Hotel of Peace
241.15
AWY
401
hhhhinnggg
14.464.970.581
37
Hotel of Peace
246.21
AWY
401
hhhhinnggg
14.429.365.680
38
Hotel of Peace
247.82
AWY
401
hhhhinnggg
14.406.281.570
38
Hotel of Peace
248.84
AWY
401
hhhhinnggg
14.602.906.791
39
Hotel of Peace
250.16
AWY
401
hhhhinnggg
14.583.824.477
39
Hotel of Peace
254.49
AWY
401
hhhhinnggg
14.506.140.917
39
Hotel of Peace
256.51
AWY
401
hhhhinnggg
14.474.272.933
39
Hotel of Peace
257.8
AWY
401
hhhhinnggg
14.468.115.014
39
Hotel of Peace
260.5
AWY
401
hhhhinnggg
14.440.977.587
39
Hotel of Peace
261.51
AWY
401
hhhhinnggg
14.283.467.340
37
Hotel of Peace
262.83
AWY
401
hhhhinnggg
14.152.764.663
37
Hotel of Peace
264.01
AWY
401
hhhhinnggg
15.795.853.903
38
Hotel of Peace
265.13
AWY
401
hhhhinnggg
14.076.643.370
37
Hotel of Peace
266.31
AWY
401
hhhhinnggg
14.063.740.334
37
Hotel of Peace
273.87
AWY
401
G1small dark
14.270.273.433
40
Hotel of Peace
278.17
AWY
401
G1small dark
13.692.493.687
36
Hotel of Peace
DaysAgo
PublicInfo
72.66
联盟诚邀50名成员(先到先得)
115
輕鬆玩遊戲~
206
278.17
    蛾儿雪柳黄金缕
    笑语盈盈暗香去
    众里寻他千百度
    蓦然回首 那人却在 灯火阑珊处vx:13716304329.
Quảng cáo giúp chúng tôi giữ trang web này
Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, các công ty được chọn trước có thể truy cập và sử dụng một số thông tin nhất định trên thiết bị của bạn và về sở thích của bạn để phân phát quảng cáo hoặc nội dung được cá nhân hóa. Bằng cách tiếp tục đến trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với cookie của chúng tôi.