Xếp Hạng Người Chơi Thế Giới: Kẻ Thù Bị Bắt

#
Tên Người chơi
Tên Bang hội
Kẻ Thù Bị Bắt
Sức mạnh
Quân đội đã giết
Level
Tên Vương Quốc
K
X
Y
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>
Quảng cáo giúp chúng tôi giữ trang web này
Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, các công ty được chọn trước có thể truy cập và sử dụng một số thông tin nhất định trên thiết bị của bạn và về sở thích của bạn để phân phát quảng cáo hoặc nội dung được cá nhân hóa. Bằng cách tiếp tục đến trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với cookie của chúng tôi.