Danh Hiệu Chư Hầu

Overlord giao các danh hiệu chư hầu cho bất kỳ người chơi nào trong vương quốc của mình. Tiêu đề có thể là tích cực hoặc tiêu cực

Lãnh Chúa
ATK Quân đội +10
DEF Quân đội +10
HP Tối đa Quân đội +10
Cận Thần Lãnh Chúa
Có thể phong Danh Hiệu Chư Hầu
Nữ Hoàng
Tốc độ Sản xuất Vàng +20
Tướng Quân
ATK Quân đội +10
DEF Quân đội +5
Thủ Tướng
Tăng cường Tốc độ Sản xuất Tài nguyên +15
Tham Mưu
Tốc độ Huấn luyện +5
DEF Quân đội +5
Tổng Đốc
ATK Quân đội +6
HP Tối đa Quân đội +6
Tu Sĩ
DEF Quân đội +15
Sĩ Quan Hậu Cần
Tốc độ Di chuyển +15
Tốc độ Thu thập Tài nguyên +10
Kỹ Sư
Tốc độ Xây dựng +10
HP Tối đa Quân đội +3
Học Giả
Tốc độ Nghiên cứu +10
Kẻ Hèn Nhát
DEF Quân đội -10
Sản xuất mọi Tài nguyên -20
Tiểu Nhân
HP Tối đa Quân đội -10
Tốc độ Huấn luyện -8
Tên Hề
ATK Quân đội -10
HP Tối đa Quân đội -6
Nô Lệ
ATK Quân đội -5
DEF Quân đội -10
Gian Tế
Tốc độ Sản xuất Vàng -15
Tốc độ Di chuyển -5
Trọng Phạm
Tốc độ Di chuyển -15
Kẻ Ngớ Ngẩn
Sản xuất mọi Tài nguyên -10
Tốc độ Huấn luyện -5
Đại Lãn
Tốc độ Xây dựng -10
Tốc độ Di chuyển -10
Đần Độn
Tốc độ Nghiên cứu -10
Tốc độ Sản xuất Thực phẩm +5

Danh Hiệu Đế Quốc

Các danh hiệu hoàng gia được Hoàng đế cầm quyền giao cho bất kỳ người chơi nào của Vương quốc. Có những danh hiệu tích cực và tiêu cực

Đại Đế
ATK Quân đội +20
HP Tối đa Quân đội +10
Tốc độ Di chuyển +20
Cận Thần Đại Đế
Có thể phong Danh Hiệu Đế Quốc
Thân Vương
ATK Quân đội +15
DEF Quân đội +10
Tốc độ Huấn luyện +5
Tư Lệnh Bộ Binh
ATK Bộ binh +20
DEF Bộ binh +20
HP Tối đa Bộ binh +20
Tư Lệnh Tầm Xa
ATK Tầm xa +20
DEF Tầm xa +20
HP Tối đa Tầm xa +20
Tư Lệnh Kỵ Binh
ATK Kỵ binh +20
DEF Kỵ binh +20
HP Tối đa Kỵ binh +20
Tư Lệnh Công Binh
DEF Quân đội +15
HP Tối đa Quân đội +15
Tư Tế
Tốc độ Nghiên cứu +12
Tốc độ Xây dựng +10
Tham Mưu Trưởng
Tốc độ Huấn luyện +10
Tốc độ Xây dựng Bẫy +10
Thẩm Phán
Tốc độ Thu thập Tài nguyên +15
Tốc độ Di chuyển +10
Sức chứa Quân đội +10
Công Tước
Tốc độ Di chuyển +10
Tốc độ Di chuyển Săn Quái vật +20
Tốc độ Di chuyển Quân đội Thu thập +20
Thống Đốc
Tốc độ Sản xuất Vàng +35
Tăng cường lượng Vàng Dự trữ Tối đa +15
Vô Gia Cư
Nổi danh +100
Du Côn
Ô nhục +100

Tước hiệu Khu vực

Nam tước gán các danh hiệu quận cho bất kỳ người chơi nào trong quận của mình. Một huyện nhóm một số vương quốc. Tiêu đề có thể là tích cực hoặc tiêu cực

Nam Tước
ATK Quân đội +15
HP Tối đa Quân đội +10
DEF Quân đội +10
Cận Thần Nam Tước
Có thể phong Tước Hiệu Khu Vực
Nữ Tước
ATK Quân đội +10
DEF Quân đội +10
Tốc độ Huấn luyện +5
Thiếu Tướng
ATK Bộ binh +10
ATK Kỵ binh +10
DEF Quân đội +5
Đô Đốc
ATK Bộ binh +10
ATK Tầm xa +10
DEF Quân đội +5
Đại Tá
ATK Tầm xa +10
ATK Kỵ binh +10
DEF Quân đội +5
Chuyên Gia
Tốc độ Nghiên cứu +10
Kỹ Sư
Tốc độ Xây dựng +10
HP Tối đa Quân đội +3
Trung Sĩ
Tốc độ Huấn luyện +8
Tốc độ Xây dựng Bẫy +8
Cảnh Binh
Tốc độ Thu thập Tài nguyên +15
Sức chứa Quân đội +10
Thợ Săn
Tăng cường DMG Săn Quái vật +10
Tốc độ Di chuyển Săn Quái vật +10
Kẻ Hủy Diệt
ATK Quân đội (Quỷ Hắc Ám) +15
DEF Quân đội (Quỷ Hắc Ám) +15
HP Quân đội (Quỷ Hắc Ám) +15
Bù Nhìn
Phục tùng +100
Kẻ Pha Trò
Hài Hước +100

Quốc Hiệu

Nhãn Vương quốc được Hoàng đế cầm quyền giao cho bất kỳ vương quốc nào. Vương quốc có thể được dán nhãn với nhãn tích cực hoặc tiêu cực

Quân Đội Siêu Việt
Tốc độ Huấn luyện +5
Tốc độ Di chuyển +10
Kiến Trúc Sư Đại Tài
Tốc độ Xây dựng +10
Lao Động Hiệu Quả
Tốc độ Nghiên cứu +3
Tốc độ Huấn luyện +3
Nông Dân Chuyên Cần
Tăng cường Tốc độ Sản xuất Tài nguyên +10
Tiền nuôi lính Đã giảm +10
Thương Gia Phú Quý
Tốc độ Sản xuất Vàng +15
Thu Thập Thần Tốc
Tốc độ Thu thập Tài nguyên +10
Sức chứa Quân đội +10
Thiên Tài Nghiên Cứu
Tốc độ Nghiên cứu +5
Thợ Săn Đại Tài
Tốc độ Di chuyển Săn Quái vật +10
Tăng cường DMG Săn Quái vật +5
Cái Bang
Nổi danh +100
Vô Công Rồi Nghề
Ô nhục +100
Quảng cáo giúp chúng tôi giữ trang web này
Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, các công ty được chọn trước có thể truy cập và sử dụng một số thông tin nhất định trên thiết bị của bạn và về sở thích của bạn để phân phát quảng cáo hoặc nội dung được cá nhân hóa. Bằng cách tiếp tục đến trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với cookie của chúng tôi.